Adviseur Inkoop Textiel

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT30594
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 9 maart 2020
Einddatum: 8 maart 2021
Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: donderdag 27 februari 2020
Sluitingsdatum: vrijdag 21 februari om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Adviseur Inkoop Textiel voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

In de gemeente wordt circa 3 miljoen kilogram huishoudelijk textiel ingezameld en verder gesorteerd. De textielinzameling, sortering en verdere verwerking staat landelijk erg in de belangstelling. De huidige wijze van organiseren staat onder druk: ketens dienen gesloten te worden en huishoudelijk textiel als circulaire grondstof terug te keren in nieuw textiel. De gemeente staat voor de opgave de inzameling, sortering en verwerking van textiel opnieuw vorm te geven, conform de richtlijnen van het stadsbestuur (rapport Circulair Textiel).
De opdrachtgever van deze inkoopuitvraag is het Ingenieursbureau van de gemeente (IB), samen met de directie Afval en Grondstoffen. De opdracht omvat het uitvoeren van inkooptrajecten ten behoeve van de inkoop van inzameling, sortering en verwerking van de grondstoffenstroom Textiel.

Deze aanvraag voor capaciteit heeft betrekking op twee aanbestedingstrajecten m.b.t. de inzameling en verwerking (sortering en verkoop/recycling) van de grondstoffenstroom Textiel. De huidige overeenkomst (via AEB) loopt in 2020 af. Voor zowel inzameling als verwerking wordt een andere strategie dan de huidige werkwijze ingezet, conform college en raadsbesluiten/ opdrachten. De inzameling wordt meer divers, met naast inzamelroutes met containers, ook inpandige inzamelroutes, eventueel sorteren van afval en inzet sociaal werk. Qua verwerking betreft het inzetten op fijne sortering in Nederland, volledige transparantie en zo circulair (duurzaam) mogelijke verwerkingsroutes.

Ter voorbereiding op deze trajecten heeft inmiddels (via AEB) een marktconsultatie plaatsgevonden en zijn verkennende gesprekken gevoerd met andere gemeenten in het kader van kennisdelen en samenwerking.

Er is een sterke voorkeur voor een inkoper met ervaring met de Best Value methodiek en innovatieve inkooptrajecten, daarnaast is kennis van de textielbranche een pre. Vanwege het innovatieve karakter van het traject is ondersteuning in alle fasen van de aanbesteding gewenst.

Op dit moment worden de volgende inkooptrajecten voorzien

Inzameling textiel: Uitvraag voor inzamelaar(s) textiel voor de stad, met doelstelling om de hoeveelheid ingezameld materiaal te verhogen en de vervuiling van het materiaal te verlagen. Inzamelaar komt in overleg met Gemeente tot een inzamelplan, waarbij de juiste voorzieningen worden ingezet om de doelen te bereiken. Verschillende werkwijzen per gebied of betalingsmodellen mogelijkheden die worden overwogen, evenals percelen. Volume inschattingen aanwezig.
Deze aanbesteding heeft een sterke samenwerkingscomponent in de openbare ruimte, rondom de inzamelvoorzieningen en op het vlak van communicatie richting bewoners.

Circulaire verwerking en bijbehorende sortering: Deze aanbesteding zorgt ervoor dat de gemeente een langjarige samenwerking aangaat met één of meerdere verwerkers van textiel, die het in de gemeente ingezamelde textiel van de inzamelaar op een afgesproken plek 'overnemen' en zorgen voor de juiste fijne sortering (in Nederland), de gemeente voldoende informatie verschaft over de gesorteerde kwaliteit en vervolgens voor een verwerking zorgdraagt waarbij wordt toegewerkt naar een stijgend percentage textiel dat weer circulair verwerkt wordt tot nieuw gebruikstextiel. Aandachtspunt is dat de drive bij de ondernemer ligt op dit punt en niet op het businessmodel van de verkoop aan derden. Niet herdraagbaar textiel wordt niet naar het buitenland verhandeld.
Toekomstbeeld is een samenwerkingsrelatie tussen gemeente en verwerker (en mogelijk andere partijen) om circulair textiel actief vooruit te helpen, bv door inkoopkracht aan te wenden, partnerschappen of innovatieve trajecten te steunen ed.

Werkzaamheden:

Deze inkooptrajecten zullen worden uitgevoerd door een tactisch inkoopadviseur.
De opdrachtgever zoekt een tactisch inkoper die voor de hiervoor benoemde inkooptrajecten de aanbesteding voorbereiden en uitvoeren, en het na gunning volgende contractmanagement implementeren in de staande organisatie. De onderstaande activiteiten en producten maken onderdeel uit van de gevraagde opdracht en kunnen plaats vinden en worden gevraagd te realiseren door Opdrachtnemer gedurende de periode dat inkoopondersteuning nodig is:

 • Opstellen inkoopstrategie (exclusief technische inhoud);
 • Advisering inkoopstrategie (exclusief technische inhoud);
 • Advisering over Beste Prijs, Kwaliteit Verhouding (BPKV) uitvragen;
 • Advisering met betrekking tot contractvormen en andere vormen van aanbesteden;
 • Opstellen contractstukken (exclusief technische inhoud);
 • Opstellen contractmanagementplan;
 • Procesbegeleiding aanbesteding (exclusief technische inhoud);
 • Procesbegeleiding beoordeling van BPKV / Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI);
 • Opstellen gunningsadvies;
 • Opstellen brieven gunningsbeslissing en opdrachtbrief;
 • Voeren van afwijzings- en toelichtingsgesprekken juridische procedures in relatie tot de gevoerde inkooptrajecten;
 • Afwikkelen van klachtenprocedures in relatie tot met inschrijvers;
 • Ondersteunen van de gevoerde inkooptrajecten.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over HBO-WO werk- en denkniveau. Door middel van een HBO en/of WO diploma en/of werkervaring in een soortgelijke functie (kopie diploma vereist).
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als Inkoopadviseur, met de begeleiding van minimaal 4 Europese aanbestedingstrajecten.
 • Je hebt minimaal 1 relevante referentie.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt geheel zelfstandig inkoopprocessen uitgevoerd binnen G4 gemeenten, die hebben geresulteerd in tenminste 3 succesvol afgeronde Europese aanbestedingstrajecten.
 • Je hebt 2 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) werkervaring met inkoopprocessen binnen G4 gemeenten en/of publieke sector waarbij je zelf de opsteller bent geweest van inkoopdocumenten.
 • Je hebt ervaring met succesvol afgeronde Europese aanbestedingstrajecten in de vormen: BVP, Innovatie partnerschap, Concurrentiegerichte en/of dialoog.
 • Je hebt in de laatste 10 jaar minimaal 1 inkooptraject voor de onderwerpen opgezet, begeleid en/of uitgevoerd: inzameling van textielstromen, sortering van textielstromen en/of verwerking van textielstromen.

Competenties:

 • Communicatieve vaardigheden waarbij effectiviteit, empathie en doelmatigheid worden nagestreefd
 • Omgevingsbewust
 • Analytisch
 • Oplossings- en resultaatgericht
 • Pro-actief
 • Besluitvaardig

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Locatie

Amsterdam

Naam organisatie

BlueTrail IT B.V.

Publish date

14-02-2020

Publish end date

02-03-2020
Bekijk de bedrijfsprofielen
Kijk ook bij de bedrijfspresentaties wie jou verder kan helpen aan een nieuwe baan in Amsterdam!

Profielen bekijken
© Amsterdam Heeft Werk 2020 | Disclaimer | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Links | OTYS Recruiting Technology
Amsterdam Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.