Adviseur Onderwijshuisvesting 24-36 u p/w

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT32996
Omgeving: Amstelveen
Startdatum: 20 juli 2020
Einddatum: 31 januari 2021
Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Aantal uur per week: 24-36
Intakegesprek: dinsdag 14 juli tussen 13.00 - 16.00 uur.
Sluitingsdatum: dinsdag 7 juli om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Adviseur Onderwijshuisvesting voor 24 tot 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De afdelingen Vastgoed en Projecten en Advies zijn met ingang van 1 april 2020 samengevoegd in de afdeling Projecten en Advies. Binnen deze afdeling is het team Vastgoed verantwoordelijk voor het economisch, juridisch en technisch beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Onze organisatie werkt voor twee gemeentelijke besturen.

Het team Vastgoed vervult in hoofdlijnen de volgende taken:

 • huisvesten van de gemeentelijke organisatie en onder de gemeentelijke huisvestingszorg vallende instellingen.
 • verzorgen van de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting.
 • verhuur van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens.
 • verhuur van standplaatsen voor ambulante handel.
 • beheer van het gemeentelijk onroerend goed.
 • bouw- en installatietechnische advisering van enkele schoolbesturen en huurders.

De interim functie voor deze medewerker valt onder het team Vastgoed, dat uit tweeëntwintig medewerkers bestaat.

De werktijden van de medewerkers van het team Vastgoed komen overeen met normale kantoortijden en bedragen in principe maximaal 36 uur per week. Sporadisch wordt ook buiten de kantoortijden gewerkt. De bestuurlijke component (denk aan het opstellen en in procedure brengen van college- en raadsvoorstellen) is voor deze functie opportuun.
In zijn flexibele schil doet het team Vastgoed met name beroep op inhuur van medewerkers en in mindere mate op uitbesteding. Ingehuurde medewerkers verlenen de ondersteuning in het reguliere werkproces (bijvoorbeeld in pieksituaties of bij langdurige vervanging). Bij uitbesteding zal de medewerker op projectbasis worden ingezet (binnen een specifiek project).

Wij zoeken een Adviseur Onderwijshuisvesting met ruime ervaring in het adviseren van het bestuur van een gemeentelijke organisatie.

De Adviseur Onderwijshuisvesting heeft de volgende werkzaamheden:

 • Een actieve trekkersrol als strategisch opdrachtgever voor de bouw en het afstoten van scholen en sportvoorzieningen t.b.v. het onderwijs. Belangrijk hierbij is de speciale aandacht voor de koppeling met huisvesting voor de kinderopvang;
 • Het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) deel 2 voor de periode 2025 – 2030;
 • Ondersteunen in de uitwerking van het IHP deel 1 voor de periode 2020-2024;
 • Het aanpassen en upgraden van de vigerende verordening onderwijshuisvesting;
 • Het opstellen van adviezen naar het management en directie;
 • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen;
 • Voeren van directe samenwerking en coördinatie met collega’s van Vastgoed, en zorgen voor intensieve en constructieve samenwerking met interne en externe partners;
 • In voorkomend geval het ondersteunen van de collega adviseur onderwijshuisvesting;
 • Rapporteren over voortgang, besteding van middelen en beslismomenten met de collega adviseur onderwijshuisvesting en teamleider Vastgoed;
 • Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden projecten.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met advisering op het gebied van onderwijshuisvesting, opgedaan in de afgelopen 7 jaar (referentie vereist).
 • Je hebt kennis van de wet- en regelgeving omtrent Primair en Voortgezet Onderwijs en specifiek onderwijshuisvesting (referentie vereist).

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van onderwijshuisvesting binnen een gemeentelijke organisatie, opgedaan in de afgelopen 5 jaar (weging 25%).
 • Je hebt werkervaring met advisering op het gebied van met maatschappelijk vastgoed of gelijkwaardige gebouwen, zoals kinderopvang en sportaccommodaties t.b.v. onderwijs, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 • Je hebt werkervaring met het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP).

Competenties:

 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Betrouwbaar
 • Bestuurssensitiviteit
 • Organisatiegericht aansturen
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Netwerkvaardigheid

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Locatie

Amstelveen

Naam organisatie

BlueTrail IT B.V.

Publish date

29-06-2020

Publish end date

08-07-2020
Bekijk de bedrijfsprofielen
Kijk ook bij de bedrijfspresentaties wie jou verder kan helpen aan een nieuwe baan in Amsterdam!

Profielen bekijken
© Amsterdam Heeft Werk 2020 | Disclaimer | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Links | OTYS Recruiting Technology
Amsterdam Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.