Interim Directeur Operations bij een ZBO (vervuld)

Aardoom & de Jong

Functieomschrijving

Aardoom & de Jong is voor onze opdrachtgever een landelijk opererende ZBO op zoek naar een Interim Directeur voor een van de divisies, waarbij de vestigingsplaats in deze Amsterdam is.

De Divisie werkt samen met onze andere divisies om de beste dienstverlening voor klanten te realiseren. Naar onze opdrachtgever legt het zbo verantwoording af over het goed, snel en efficiënt verwerken van haar taak en het implementeren van wijzigingen in wet- en regelgeving.
We voeren onze maatschappelijke opdracht goed uit, we halen de afgesproken resultaten en onze klanten zijn tevreden. Maar we zien ook dat de wereld om ons heen voor ons en onze klanten complexer wordt. Klanten verwachten een hoger serviceniveau en betere kwaliteit. Klanten hebben ook behoefte aan meer en verschillende soorten ondersteuning. De maatschappelijke druk en snelheid van verandering nemen steeds verder toe. Ook hebben we intern te maken met lokale verschillen in de uitvoering en een beperkte verandersnelheid. Dit maakt het voor ons lastig om goed in te spelen op alle veranderingen die op ons afkomen.

De divisie heeft een duidelijke ambitie voor de komende jaren. De divisie wil haar dienstverlening en haar verandervermogen structureel op een hoger niveau brengen. Dit is noodzakelijk om de maatschappelijke opdracht en de kerntaken goed uit te kunnen blijven voeren. Hiertoe investeert in medewerkers, leidinggevenden, processen en systemen. Interne belemmeringen die het ons moeilijk maken om ons te ontwikkelen moeten worden weggenomen.

De interim directeur vormt samen met de divisiedirecteur de directie van de divisie. De directeur is verantwoordelijk voor een viertal taakgebieden, te weten:

Operatie: operationele verantwoordelijkheid voor de uitvoering van gemaakte resultaatafspraken op het gebied van kwaliteit en rechtmatigheid en de intern gestelde normen en professionele kaders met een scherp oog voor de klant en het klantproces.
Geeft leiding aan de uitvoering door aansturing van de districtsmanagers en een landelijk manager in hun uitvoering van het primaire proces en divisie brede portefeuilles. Coacht en stuurt op de ontwikkeling van een in alle opzichten landelijk werkende serviceorganisatie, waarin uniforme procesuitvoering en een professionele operationele procesbesturing centraal staan.

Wet- en regelgeving: beïnvloedende rol tijdens de beleidsvoorbereiding in diverse overlegvormen binnen het zbo en de ministerie.

Opdrachtgeverschap: verantwoordelijk voor het doorvoeren van veranderingen in de operatie als gevolg van landelijk gewijzigde wet- en regelgeving en verbetering en vernieuwing van de procesuitvoering.

Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de ZBO brede beleidskaders op het gebied van de dienstverlening en resultaatgebied. Zoekt de samenwerking met de Directeuren van de andere divisies om tot een optimaal resultaat in de ZBO brede klantprocessen te komen.

Competenties

De divisie is bezig met een omvangrijk verandertraject dat tot doel heeft om de Visie 2022 te realiseren. Dit verandertraject is intensief, heeft betrekking op alle belangrijke aspecten van de uitvoering en wordt gerealiseerd met betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van leden van het Directieteam, (Districts)managers en op diverse onderwerpen ook medewerkers. Naast dit veranderingstraject moeten de operationele doelstellingen natuurlijk ook gehaald worden. De interim Directeur vindt het leuk en interessant om:

• Een bijdrage te leveren aan complexe inhoudelijke vraagstukken. Het gaat hier zowel om de wetgeving en de uitvoerbaarheid daarvan als de vormgeving van de landelijke serviceorganisatie.
• In samenwerking met het Directieteam en het team van Districtsmanagers de beweging tot stand te brengen die nodig is om de visie te realiseren. Hierbij is het belangrijk dat het team als geheel zich verantwoordelijk voelt en de individuele leden worden ingezet op hun kernkwaliteiten
• Coachend leiding te geven
• Samenwerkingsrelaties aan te gaan en te verdiepen, zowel binnen als buiten de divisie, gericht op het realiseren van de beoogde resultaten.
De Directeur beschikt over de competenties analytisch vermogen, groepsgericht leiderschap, besluitvaardigheid, organisatiesensitiviteit, omgevingsbewustzijn, impact en overtuigingskracht. Ook wordt van de nieuwe, pro-actieve collega verwacht dat hij of zij energiek is, met aandacht voor de mens, nieuwsgierig en reflexief is, humor heeft en een scherp oog voor samenwerkingsdynamiek.

Functie eisen

Voor een succesvolle uitoefening van de functie wordt van de kandidaat verwacht dat hij of zij beschikt over:

• Academisch werk- en denkniveau. Academische opleiding in een relevante richting zoals bedrijfs-, bestuurs- of organisatiekunde;
• Ruime leidinggevende ervaring aan leidinggevenden en professionals (beleidsmatig)in een administratief georiënteerde organisatie;
• Ervaring in meerdere managementrollen, waaronder ervaring in veranderingsprocessen binnen complexe organisaties;
• Ervaring in opdrachtgeverschap van complexe en/of grote (projectmatige) veranderingen;
• Kennis van de spelregels voor uitvoeringsorganisaties binnen het publieke domein (ZBO) alsmede van de partners en hun processen binnen de structuur van de sociale verzekeringsketen.

Bedrijfsprofiel

Landelijk opererende ZBO, waarbij de vestigingsplaats in deze Amsterdam is.

Arbeidsvoorwaarden

De inzet van de Interim directeur is naar verwachting voor 6 tot 12 maanden. Het is fulltime functie van circa 38 uur per week.
Aardoom & de Jong hanteert een uurtarief tot max €125 (inclusief reiskosten, exclusief BTW) afhankelijk van de werkervaring.

Procedure

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk woensdag 27 maart 2019 tegemoet.

Een referentiecheck, diplomacheck maken deel uit van deze procedure.

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Locatie

Amsterdam

Naam organisatie

Aardoom & de Jong

Publish date

20-03-2019
Bekijk de bedrijfsprofielen
Kijk ook bij de bedrijfspresentaties wie jou verder kan helpen aan een nieuwe baan in Amsterdam!

Profielen bekijken
© Amsterdam Heeft Werk 2019 | Disclaimer | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Links | OTYS Recruiting Technology
Amsterdam Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.