Procesbeheerder en Systeemontwerper Data en Vastgoedgegevens

Functie omschrijving Procesbeheerder en Systeemontwerper Data en Vastgoedgegevens

Startdatum: 20-08-2019
Einddatum: 20-08-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Sluitingsdatum: 20-06-2019 om 13:00 uur

Voor een vacature in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Procesbeheerder en Systeemontwerper Data en Vastgoedgegevens.

De digitalisering zorgt voor de beschikbaarheid van steeds meer data. Ook bij Team Advisering Grondprijzen (TAG), onderdeel van Grond en Ontwikkeling. De uitdaging zit hem in een vertaling van data naar informatie waar je iets aan hebt. Data op orde brengen, gegevens op een slimme manier aan elkaar koppelen en de maximale informatiewaarde eruit te halen. Met de introductie van de Overstap (de mogelijkheid om over te stappen van het voortdurende naar het eeuwigdurende erfpachtstelsel) is er voor Team Advisering Grondprijzen een extra data-gedreven opgave ontstaan, waarbij omvangrijke databronnen met elkaar gecombineerd moeten worden om de juiste antwoorden te verkrijgen (bijvoorbeeld erfpachtinformatie, WOZ-data of BAG gegevens).

De beschikbaarheid van data en de vertaling daarvan naar informatie heeft ook consequenties voor de interne processen en systemen. Deze dienen zodanig ingericht te worden dat ze bijdragen aan de kernactiviteit van TAG, te weten het conform beleid adviseren van erfpachtgrondprijzen. Om dit te borgen zijn we op zoek naar een senior procesbeheerder en systeemontwerper. De systemen en de processen binnen TAG hebben een sterke relatie met vastgoed, financiën en grondwaardes. Om een goede  vertaalslag  te kunnen maken naar processen en systemen is zodoende ook ervaring met de grondprijsinhoud noodzakelijk.

Het  cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie.

Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool. Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 onderdelen met een grote diversiteit aan onderwerpen.
 
Eén daarvan is Grond en Ontwikkeling. Met ruim 350 medewerkers voeren wij regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding.
 
Bovendien berust het beheer van het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam bij Grond en Ontwikkeling. De organisatie heeft hierdoor een sterk financieel en ook juridische getinte kant.
Grond en Ontwikkeling kent twee pijlers van producten en diensten voor de stad, op het gebied van wonen en werken. Dat zijn Gebiedsontwikkeling en Transformatie enerzijds en Erfpacht en Uitgifte anderzijds.

Grondprijzen en grondprijsbeleid spelen een belangrijke rol bij erfpacht. Grondprijzen bepalen namelijk de financiële kaders, zowel voor de gemeente als voor de erfpachter, en vormen tegelijkertijd een krachtig sturingsmiddel. Team Advisering Grondprijzen is verantwoordelijk voor de grondprijzen en het grondprijsbeleid van de gemeente Amsterdam.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl

Bedrijfsprofiel

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie. U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt. Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Wij vragen van de Procesbeheerder en Systeemontwerper Data en Vastgoedgegevens

  • Afgeronde academische opleiding aan een technische universiteit.
  • Titel als Master of Real Estate.
  • Werkervaring het ontwerpen en beheren van processen en systemen waarbij het  verwerken, structureren, combineren en analyseren van grote hoeveelheden data een grote rol speelt
  • Minimaal vijf jaar ervaring in het bepalen van (residuele) grondprijzen, waarvan de laatste twee jaar bij een G4 gemeente.
  • Kennis van het Amsterdamse erfpachtstelsel.

Wensen: 

  • Ervaring met Alteryx dataverwerkingssoftware.
  • Ervaring als zelfstandig functionerende adviseur binnen een grote ambtelijke organisatie (bij voorkeur een van de G4-Gemeente) opgedaan in de laatste 5 jaar.

Locatie

Amsterdam

Naam organisatie

Vertrouwelijk

Publish date

11-06-2019

Publish end date

21-06-2019
Bekijk
onze nieuwste vacatures
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inRegio Haarlem
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
Bekijk de bedrijfsprofielen
Kijk ook bij de bedrijfspresentaties wie jou verder kan helpen aan een nieuwe baan in Amsterdam!

Profielen bekijken
© Amsterdam Heeft Werk 2019 | Disclaimer | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Links | OTYS Recruiting Technology
Amsterdam Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.