Programmamanager Organisatieontwikkeling

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT26484
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 1 juli 2019
Einddatum: 1 juli 2020
Optie op verlenging: Ja, tot 1 september 2020
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: Nog niet bekend.
Sluitingsdatum: Woensdag 19 juni om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Programmamanager Organisatieontwikkeling voor 32 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
De programmamanager organisatieontwikkeling is als lid van het managementteam van de IVE verantwoordelijk voor de implementatie van een verbeterplan dat is opgesteld om van onze jonge fusieorganisatie een geheel te maken, en zo de basis te leggen voor verdere professionaliseringsslagen in de toekomst. Die zijn nodig in het kader van de digitale transformatie die ook Amsterdam doormaakt.

Het verbeterplan waarvoor de programmamanager verantwoordelijk wordt kent een aantal componenten. De eerste daarvan betreft de besturing van het werk van de IVE en kent de trefwoorden vraagkanalisatie, prioritering, planning en portfoliomanagement. Deze component omvat de implementatie van een sturings- en verantwoordingsmechanisme met Objectives & Key Results (OKR's) op basis van (internationale) best practices. De tweede component betreft de organisatie van het werk van de IVE en behelst de kanteling naar agile werken. De derde component gaat over de kennis en kunde die de IVE in de nabije toekomst nodig heeft een heeft als trefwoorden opleiding, training en begeleiding. De vierde en laatste component heeft betrekking op loopbaanontwikkeling en mobiliteit en behelst het vormgeven van een samenwerkingsverband met het Carrièrecentrum van de gemeente dat moet leiden tot meer (kansen voor) interne en externe mobiliteit voor de medewerkers van onze IVE. Het gaat hier om het bedenken en uitvoeren van een volgende stap na een eerder grootschalig initiatief om IV-medewerkers fitter te maken voor de interne en externe arbeidsmarkt.

Omdat op dit moment nog een wervingsprocedure loopt om te komen tot de aanstelling van een teammanager voor een van onze teams (Informatiemanagement) zal de programmamanager worden gevraagd om tot de indiensttreding van deze teammanager naast de eigen programmataken het lijnmanagement van dit team waar te nemen.

Taken/werkzaamheden:
 • Verdere operationalisatie van het hierboven genoemde verbeterplan. Dat wil zeggen: het vertalen van de algemene uitgangspunten naar concreet door te voeren acties en managementinterventies.
 • Empowerment van het MT als geheel alsmede van individuele MT-leden bij het doorvoeren van de benodigde veranderingen. Het is essentieel dat de realisatie van het verbeterplan niet een zaak wordt van vooral de programmamanager en/of de IV-manager en/of de betrokken stafadviseurs, maar dat alle MT-leden 'engaged & committed' zijn en blijven.
 • Het organiseren en faciliteren van het gehele OKR-proces, gericht op de kwartaalbijeenkomsten met de gehele IVE en (weldra) stakeholders uit de klantorganisatie, en deze laten uitgroeien tot volwaardige Quarterly Business Reviews.
 • Het (doen) uitvoeren van alle benodigde aanpassingen die voortvloeien uit het verbeterplan in het werk en de werkwijzen van de teams en medewerkers van de IVE, inclusief het MT. Het belangrijkste onderdeel daarvan zal naar verachting zijn het uitbouwen van de al eerder gevormde accountteams tot volwaardige agile-teams.
 • Het begeleiden van het MT bij het vertalen van de recente strategische personeelsplanning naar een ontwikkelplan voor elk team en voor de IVE als geheel.
 • Het samen met het Carrièrecentrum realiseren van een eerste werkende versie van een actief matchingsmechanisme (digitaal en niet-digitaal) voor IV-medewerkers en vacatures dan wel klussen.
 • Actieve deelname aan stadsbrede IV-samenwerkingsverbanden op het gebied van de opdracht. Belangrijk is dat de door te voeren verbeteringen binnen onze IVE passen in de stadsbrede bewegingen om de Informatievoorziening door te ontwikkelen en te professionaliseren.

Functie eisen

KNOCK-OUT:
 • Je beschikt minimaal over een HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring met een vergelijkbare ontwikkelopdracht bij een G4-gemeente of daaraan gelijkwaardig in omvang, dynamiek en complexiteit.
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van verander- en ontwikkeltrajecten voor teams met hoogopgeleide IV-professionals.
 • Je kunt beschikken over een veranderkundige toolkit (meervoudige diagnose- en interventietechnieken; creativiteit in werkvormen en stijlvariatie).
 • Je hebt een heldere visie op het proces van digitale transformatie binnen een grote stedelijke overheid en de rol en positie van de informatievoorziening daarin.
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het inrichten en toepassen van de systematiek van OKR's.
 • Je hebt ervaring met het realiseren van een kanteling naar Agile bij een qua omvang en complexiteit vergelijkbare IV-organisatie.
 • Je hebt ervaring als (tijdelijk) MT-lid van een qua omvang en complexiteit vergelijkbare IV-organisatie.
 • Je beschikt over ervaring met mobiliteits- en professionaliseringstrajecten binnen een qua omvang en complexiteit vergelijkbare IV-organisatie.
 • Je hebt resultaten als verbinder en dialoogzoeker.
 • Je beschikt over bewezen resultaatgerichtheid, leveren conform afspraak, dingen afkrijgen.
 • Je bent beschikbaarheid per 1 juli 2019.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het werkveld van de clusters Stadsbeheer en Ruimte & Economie en de stadsdelen. (weging 50%)
Competenties:
 • Resultaatgerichtheid
 • Besluitvaardigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Strategisch vermogen
 • Flexibiliteit

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Locatie

Amsterdam

Naam organisatie

BlueTrail

Publish date

11-06-2019

Publish end date

19-06-2019
Bekijk
onze nieuwste vacatures
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAalsmeer
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
Bekijk de bedrijfsprofielen
Kijk ook bij de bedrijfspresentaties wie jou verder kan helpen aan een nieuwe baan in Amsterdam!

Profielen bekijken
© Amsterdam Heeft Werk 2019 | Disclaimer | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Links | OTYS Recruiting Technology
Amsterdam Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.