Programmamanager Organisatieontwikkeling Inkomensvoorziening, 30 u p/w

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT27054
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 1 juni 2020
Optie op verlenging: Nee
Aantal uur per week: 30
Intakegesprek: Nog niet bekend.
Sluitingsdatum: Vrijdag 19 juli om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Programmamanager Organisatieontwikkeling Inkomensvoorziening voor 30 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
De afdeling Inkomensvoorziening binnen de organisatie bepaalt en beheert de toekenning van uitkeringen, is verantwoordelijk voor het verzenden en verwerken van klantenpost en mutaties met betrekking tot de uitkering, re-integratie, werk of participatie en het aanpassen of beëindigen van de uitkering aan de hand van wijzigingen in de situatie van de klant. Stuk voor stuk belangrijke taken, waarvan de kwaliteit van uitvoering een directe impact heeft op veel Amsterdammers.

De opgave staat onder druk. Met de groei van de Amsterdamse bevolking en de vooruitzichten op de werkgelegenheid, is het waarschijnlijk dat het aantal Amsterdammers dat een beroep doet op een uitkering toeneemt. De benodigde toename van uitgaven staat op gespannen voet met de afname van beschikbare (incidentele) gelden. Tegelijkertijd werkt de afdeling ook aan de eigen doorontwikkeling. In het verbeterplan uit 2016 werd de afdeling nog omschreven als een verwaarloosde organisatie. Hoewel de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet zijn een aantal aandachtspunten nog altijd actueel. Ook heeft het College begin december 2018 ingestemd met een businesscase tot modernisering van de scanstraat. Uitvoering van de businesscase zal ook personele consequenties hebben.

Dit alles dwingt Inkomensvoorziening om te anticiperen op de toekomstige dienstverlening, de samenwerking intern en in de keten en doorontwikkeling van de organisatie. De programmamanager organisatieontwikkeling zal het MT van Inkomensvoorziening hierbij in verschillende rollen ondersteunen. Je werkt hierbij oplossing- en resultaatgericht, op meerdere abstractieniveaus, je werkt vanuit aantoonbare relevante werkervaring en kennis van reorganisaties in Amsterdam. Je hebt uitstekende organisatorische eigenschappen, weet diverse partijen aan je te binden, werkt snel én.. je hebt een uitstekende pen.

Twee specifieke aspecten in deze ondersteuning betreffen
 1. Het management van het kwaliteitsprogramma 'Aanpak Inkomstenverrekening' en
 2. Als expert participeren in de reorganisatie van de Scanteams als onderdeel van het programma gericht op de Modernisering van de Scan straat.

Programma 'Aanpak Inkomstenverrekening'
De Participatiewet garandeert een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. De middelen waar de bijstandsgerechtigde zelf over beschikt (inkomen en vermogen), worden (soms deels) in aanmerking genomen bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering. Een belangrijke taak van de afdeling is het verrekenen van inkomsten die bijstandsgerechtigden maandelijks ontvangen naast de uitkering.

Uit onderzoek is gebleken dat deze verrekening een foutgevoelig traject kan zijn. De doorlooptijd en complexiteit van de berekening kunnen zorgen voor onduidelijkheid voor de bijstandsgerechtigde en kan als een drempel ervaren worden om te gaan werken. Het klanttevredenheidsonderzoek laat nu een stijgende lijn zien naar een voorzichtige voldoende. Ambitie is om deze stijgende lijn door te trekken. Er wordt een programma ingericht waarbinnen structureel, met aandacht voor alle relevante facetten van inkomstenverrekening en voortbouwend op de stappen die inmiddels zijn gezet, gewerkt wordt aan de doorontwikkeling van inkomstenverrekening naar een klantvriendelijk proces waarin de klant snel en correct weet waar hij aan toe is. De programmamanager organisatieontwikkeling zal tevens leiding geven aan het programma 'Aanpak Inkomstenverrekening'.

Modernisering van de Scan straat
De Digitale Administratieve teams van afdeling Inkomensvoorziening zijn onder andere verantwoordelijk voor digitalisering van de klantenpost en de verdeling van deze post over verschillende teams. Deze teams vervullen een sleutelrol in de klantprocessen van de directies Werk, Participatie en Inkomen omdat zij aan de start staan van de meeste klantprocessen. In 2018 heeft het College besloten tot modernisering van de Scanstraat. Hierdoor zal een groot deel van het werk geautomatiseerd worden, hetgeen ook personele consequenties zal hebben. Het ontwerpen van de nieuwe organisatie en vorm geven en uit voeren deze reorganisatie is onderdeel van de opdracht aan de projectleider 'Modernisering van de Scan straat'. Omdat de ervaring met reorganiseren binnen het projectteam beperkt is, zal de programmamanager organisatieontwikkeling tevens participeren in het projectteam en deze expertise toevoegen aan het team, waar nodig ook met de realisatie van het organisatieontwikkelplan .

Taken/werkzaamheden:

 • Je fungeert als coach van de programmamanager Modernisering Scan Straat en participeert als expert in het projectteam verantwoordelijk voor de reorganisatie van de Digitale administratieve teams. Jouw inzet ( advies én 'handjes') richt zich op zowel het organisatieontwerp als op als op het ontwerp en de implementatie van de reorganisatie zelf.
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma 'Aanpak Inkomstenverrekening' en bent hierin sparringpartner van het MT van Inkomensvoorziening.
 • Je signaleert en managet potentiële risico's en rapporteert aan politiek- en ambtelijk opdrachtgever en stuurgroep over de voortgang van het programma.
 • Je formeert (tijdelijk samengestelde) programma en projectteams, stuurt ze aan en bent verantwoordelijk voor het uitlijnen van de processtappen.
 • Vanuit natuurlijk gezag en je verbindende instelling weet je medewerkers aan te steken in energie en enthousiasme omtrent de ingezette veranderingen.

Functie eisen

KNOCK-OUT:
 • Je beschikt minimaal over een WO opleidings- en werkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een politiek-bestuurlijke organisatie.
 • Je hebt ervaring met verandermanagement.
 • Je hebt leidinggevende ervaring in het kunnen draaien van veelomvattende programma's en managementervaring als lijnmanager, bij voorkeur in een veranderende omgeving/ organisatie in reorganisatie.
 • Je hebt ervaring en actuele kennis van reorganiseren binnen een grote gemeente.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt ervaring met reorganiseren binnen gemeente Amsterdam. (weging 35%)
 • Je hebt actuele kennis van het NRGA. (weging 31%)
 • Je beschikt over affiniteit met Inkomstenverrekening. (weging 34%)
Competenties:
 • Analytisch vermogen
 • Expert niveau
 • Sociabiliteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Inventiviteit
 • Samenwerken

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Locatie

Amsterdam

Naam organisatie

BlueTrail

Publish date

11-07-2019
Bekijk
onze nieuwste vacatures
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
Bekijk de bedrijfsprofielen
Kijk ook bij de bedrijfspresentaties wie jou verder kan helpen aan een nieuwe baan in Amsterdam!

Profielen bekijken
© Amsterdam Heeft Werk 2019 | Disclaimer | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Links | OTYS Recruiting Technology
Amsterdam Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.