Programmamanager organisatieontwikkeling Inkomensvoorziening

Functie omschrijving Programmamanager organisatieontwikkeling Inkomensvoorziening

Startdatum: 01-08-2019
Einddatum: 01-06-2020
Optie op verlenging: Ja 
Aantal uur per week: 30
Sluitingsdatum: 19-07-2019 om 17:00 uur

Voor een vacature in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Programmamanager organisatieontwikkeling Inkomensvoorziening. 

De afdeling Inkomensvoorziening bepaalt en beheert de toekenning van uitkeringen, is verantwoordelijk voor het verzenden en verwerken van klantenpost en mutaties met betrekking tot de uitkering, re-integratie, werk of participatie en het aanpassen of beëindigen van de uitkering aan de hand van wijzigingen in de situatie van de klant.  Stuk voor stuk belangrijke taken, waarvan de kwaliteit van uitvoering een directe impact heeft op veel Amsterdammers.

De opgave staat onder druk. Met de groei van de Amsterdamse bevolking en de vooruitzichten op de werkgelegenheid, is het waarschijnlijk dat het aantal Amsterdammers dat een beroep doet op een uitkering toeneemt. De benodigde toename van uitgaven staat op gespannen voet met de afname van beschikbare (incidentele) gelden. Tegelijkertijd werkt de afdeling ook aan de eigen doorontwikkeling.  In het verbeterplan uit 2016 werd de afdeling nog omschreven als een verwaarloosde organisatie. Hoewel de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet zijn een aantal aandachtspunten nog altijd actueel. Ook heeft het College begin december 2018 ingestemd met een businesscase tot modernisering van de scanstraat. Uitvoering van de businesscase zal ook personele consequenties hebben.

Dit alles dwingt Inkomensvoorziening om te anticiperen op de toekomstige dienstverlening, de samenwerking intern en in de keten en doorontwikkeling van de organisatie. De programmamanager organisatieontwikkeling zal het MT van Inkomensvoorziening hierbij in verschillende rollen ondersteunen. Je werkt hierbij oplossing- en resultaatgericht, op meerdere abstractieniveaus, je werkt vanuit aantoonbare relevante werkervaring en kennis van reorganisaties in Amsterdam. Je hebt uitstekende organisatorische eigenschappen, weet diverse partijen aan je te binden, werkt snel  én.. je  hebt een uitstekend pen.

Twee specifieke aspecten in deze ondersteuning betreffen 1. Het management van het kwaliteitsprogramma 'Aanpak Inkomstenverrekening' en 2. Als expert participeren in de reorganisatie van de Scanteams als onderdeel van het programma gericht op de Modernisering van de Scan straat.

Programma 'Aanpak Inkomstenverrekening'
De Participatiewet garandeert een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. De middelen waar de bijstandsgerechtigde zelf over beschikt (inkomen en vermogen), worden (soms deels) in aanmerking genomen bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering. Een belangrijke taak van de afdeling is het verrekenen van inkomsten die bijstandsgerechtigden maandelijks ontvangen naast de uitkering.

Uit onderzoek is gebleken dat deze verrekening een foutgevoelig traject kan zijn. De doorlooptijd en complexiteit van de berekening kunnen zorgen voor onduidelijkheid voor de bijstandsgerechtigde en kan als een drempel ervaren worden om te gaan werken. Het klanttevredenheidsonderzoek laat nu een stijgende lijn zien naar een voorzichtige voldoende. Ambitie is om deze stijgende lijn door te trekken. Er wordt een programma ingericht waarbinnen structureel, met aandacht voor alle relevante facetten van inkomstenverrekening en voortbouwend op de stappen die inmiddels zijn gezet, gewerkt wordt aan de doorontwikkeling van inkomstenverrekening naar een klantvriendelijk proces waarin de klant snel en correct weet waar hij aan toe is. De programmamanager organisatieontwikkeling zal  tevens leiding geven aan het programma 'Aanpak Inkomstenverrekening'.

Modernisering van de Scan straat  
De Digitale Administratieve teams van afdeling Inkomensvoorziening zijn onder andere verantwoordelijk voor digitalisering van de klantenpost en de verdeling van deze post over verschillende teams.  Deze teams vervullen een sleutelrol in de klantprocessen van de directies Werk, Participatie en Inkomen  omdat zij aan de start staan van de meeste klantprocessen. In 2018 heeft het College besloten tot modernisering van de Scanstraat. Hierdoor zal een groot deel van het werk geautomatiseerd worden, hetgeen ook personele consequenties zal hebben. Het ontwerpen van de nieuwe organisatie en vorm geven en uit voeren deze reorganisatie is onderdeel van de opdracht aan de projectleider  'Modernisering van de Scan straat'.   Omdat de ervaring met reorganiseren binnen het projectteam beperkt is, zal de programmamanager organisatieontwikkeling tevens participeren in het projectteam  en deze expertise toevoegen aan het team, waar nodig ook met de realisatie van het organisatieontwikkelplan .  

Werkzaamheden: 

 • Je fungeert als coach van de programmamanager Modernisering Scan Straat en participeert als expert in het projectteam verantwoordelijk voor de reorganisatie van de Digitale administratieve teams. Jouw inzet ( adviesén 'handjes') richt zich op zowel het organisatieontwerp als op als op het ontwerp en de implementatie van de reorganisatie zelf.
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma 'Aanpak Inkomstenverrekening' en bent hierin sparringpartnervan het MT van Inkomensvoorziening
 • Je signaleert en managet potentiele risico's en rapporteert aan politiek- en ambtelijk opdrachtgever en stuurgroep over de voortgang van het programma.
 • Je formeert (tijdelijk samengestelde) programma en projectteams, stuurt ze aan en bent verantwoordelijk voor het uitlijnen van de processtappen.
 • Vanuit natuurlijk gezag en je verbindende instelling weet je medewerkers aan te steken in energie en enthousiasme omtrent de ingezette veranderingen.

Afdeling: 

Directie Inkomen is maakt deel uit van het samenwerkingsverband WPI ( Werk, Participatie en Inkomen), onderdeel van Cluster Sociaal van gemeente Amsterdam. De directie is verantwoordelijk voor

 • Een efficiënt, klantvriendelijk en rechtmatig inkomensproces binnen het kader van de WWB;
 • Agendasetting en bouwen van maatschappelijke coalities op gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Dit naast het verstrekken van inkomensondersteunende armoedevoorzieningen aan minima en schuldhulpverlening;
 • Op innovatieve wijze ondersteunen van zelfstandigen om de weg uit inkomensondersteuning te realiseren;
 • Goede integrale aanpak van bijzondere doelgroepen;

Excellente, efficiënte en vernieuwende handhaving.
De directie Inkomen bestaat uit de afdelingen Inkomensvoorziening, Armoedebestrijding, Ondersteuning ondernemers, Handhaving Werk en Inkomen en afdeling Budget- en inkomensbeheer bijzondere doelgroepen
 
De afdeling Inkomensvoorziening bepaalt en beheert de toekenning van uitkeringen. De 40.000 huishoudens in Amsterdam die daar recht op hebben, worden door deze afdeling van een inkomen voorzien. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het verzenden en verwerken van klantenpost en mutaties met betrekking tot de uitkering, re-integratie, werk of participatie. Ook is de afdeling verantwoordelijk om aan de hand van wijzigingen in de situatie van de klant de uitkering aan te passen of te beëindigen. De uitdaging is het vinden van de modus tussen het beheersen van de werkvoorraden, een goede dienstverlening en voortborduren op digitalisering en innovatiekracht. De afdeling omvat 10 teams: 3 Digitaal Administratieve Teams (DAT's, voorheen de scanteams op de Werkpleinen) en 6 Inkomensteams: een team Intake, team Bijzondere Taken & Bijzondere Doelgroepen en 4 activeringteams. De afdeling omvat zo'n 270 fte (ongeveer 300 collega's).

Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: www.amsterdam.nl

Bedrijfsprofiel

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie. U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt. Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Wij vragen van de Programmamanager organisatieontwikkeling Inkomensvoorziening

 • WO opleidings- en werkniveau
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een politiek-bestuurlijke organisatie
 • Ervaring met verandermanagement
 • Leidinggevende ervaring in het kunnen draaien van veelomvattende programma's en managementervaring als lijnmanager, bij voorkeur in een veranderende omgeving/ organisatie in reorganisatie.
 • Ervaring en actuele kennis van reorganiseren binnen een grote gemeente

Wensen: 

 • Ervaring met reorganiseren binnen gemeente Amsterdam.
 • Actuele kennis van het NRGA.
 • Affiniteit met Inkomstenverrekening.

Locatie

Amsterdam

Naam organisatie

Vertrouwelijk

Publish date

11-07-2019

Publish end date

20-07-2019
Bekijk
onze nieuwste vacatures
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmstelveen
inAmstelveen
inAmsterdam
Bekijk de bedrijfsprofielen
Kijk ook bij de bedrijfspresentaties wie jou verder kan helpen aan een nieuwe baan in Amsterdam!

Profielen bekijken
© Amsterdam Heeft Werk 2019 | Disclaimer | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Links | OTYS Recruiting Technology
Amsterdam Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.