Projectleider Amsterdam Migratiestad

Functie omschrijving Projectleider Amsterdam Migratiestad

Startdatum: 01-09-2020
Einddatum: 31-12-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: 07-08-2020 om 08:00 uur

Voor gemeente Amsterdam zoeken wij een Projectleider Amsterdam Migratiestad voor 24 u/pw.

We zoeken een projectleider met een voor deze opdracht relevant netwerk, die in nauwe afstemming met de betrokken organisaties een stevige basis legt voor meerjarige samenwerking. De voornaamste taak van de projectleider ligt in het bouwen, uitbreiden en aansturen van het netwerk van partners en het toewerken naar concrete resultaten op de genoemde doelstellingen. Daarnaast geeft de projectleider in nauwe afstemming met deze partners vorm aan een nieuw subproject over migratieverhalen uit voormalig Nederlands-Indië en Indonesië, gericht op een breed publiek. Uiteraard is de projectleider gehouden aan de afgesproken bestuurlijke planning. Tevens is de projectleider eerste aanspreekpunt voor het programma en in staat mensen operationeel aan te sturen.
 
De projectleider:

 • Is de spil binnen het netwerk Amsterdam Migratiestad. Hij of zij beheert dit netwerk, bouwt het uit en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen.
 • Inspireert, begeleidt en coacht de verschillende partnerorganisaties om strategisch, resultaatgericht te werken aan het behalen van de projectdoelstellingen.
 • Is in staat om dit proces planmatig vorm te geven, in goede banen te leiden, de voortgang te bewaken en hier effectief over te rapporteren.
 • Legt op creatieve wijze de verbinding tussen Amsterdam Migratiestad en het Amsterdamse cultuurveld, met name musea, en weet daarin ook minder voor de hand liggende partijen te betrekken.
 • Legt verbindingen met onderwijs en cultuureducatie.
 • Draagt zorg voor alle communicatie rondom Amsterdam Migratiestad en werkt aan een communicatiestructuur waarin het gezamenlijke netwerk van de partnerorganisaties benut wordt.
 • Is verantwoordelijk voor de realisatie van een nieuw vorm te geven subproject over migratieverhalen uit voormalig Nederlands-Indië en Indonesië, gericht op een breed publiek.
 • Weet bovengenoemde partners op dit thema te committeren en te verbinden.
 • Committeert zich aan te leveren producten (output).

De programmalijn Gedeelde Geschiedenis van de afdeling Diversiteit (OJZD) is op zoek naar een projectleider voor het programma Amsterdam Migratiestad.
Het programma Amsterdam Migratiestad kent drie doelstellingen:

 • Het verzamelen, delen en ontsluiten van bekende en minder bekende migratieverhalen van Amsterdammers
 • Het op gang brengen van een brede dialoog rondom deze migratiegeschiedenissen, met als doel identiteitsvorming, emancipatie en het vergroten van wederzijds begrip
 • Het bijstellen van de beeldvorming rondom migratie.

 Amsterdam Migratiestad is een meerjarig programma, dat loopt tot 2022. Om de doelstellingen te kunnen realiseren wordt samengewerkt met een groot aantal partners. Momenteel wordt de basisinfrastructuur van het project opgezet, bestaande uit een kernteam (Amsterdam Museum, Stadsarchief en OBA) en een denktank bestaande uit partners uit wetenschap en onderwijs. Daaromheen wordt samenwerking gezocht met culturele instellingen en cultuurmakers, grassrootsorganisaties, welzijnsinstellingen en scholen. Het idee is dat dit leidt tot een duurzaam netwerk van organisaties dat zich bezighoudt met de migratiegeschiedenis van Amsterdam en tot een grotere zichtbaarheid en bekendheid van Amsterdamse migratieverhalen - in uiteenlopende vormen. Amsterdam Migratiestad is een project van en voor Amsterdammers, dat zich als een olievlek uitbreidt over de stad. Het project bevindt zich momenteel in de opstartfase.

Bedrijfsprofiel

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie. U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt. Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Wij vragen van de Projectleider Amsterdam Migratiestad

 • In het bezit van een erkend WO diploma
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het bij elkaar brengen van en samenwerken met verschillende instellingen binnen de cultuursector
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het contracteren van partijen op specifieke thema's, zoals de koloniale geschiedenis van Zuid/Zuidoost Azie
 • Tenminste 5 jaar werkervaring met projectleiding aan projecten die de diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid van culturele instellingen bevorderen
 • Als projectleider ervaring opgedaan met het thema 'Koloniale geschiedenis van Zuid/Zuidoost Azië.
 • Bij voorkeur vanuit één of meerdere musea bezig gehouden met het thema 'koloniale geschiedenis van Zuid/Zuidoost-Azië, vanuit de rol van projectleider.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met opzetten samenwerkingsverbanden culturele instellingen
 • Voor de opdracht relevant netwerk

Locatie

Amsterdam

Naam organisatie

Vertrouwelijk

Publish date

31-07-2020

Publish end date

08-08-2020
Bekijk de bedrijfsprofielen
Kijk ook bij de bedrijfspresentaties wie jou verder kan helpen aan een nieuwe baan in Amsterdam!

Profielen bekijken
© Amsterdam Heeft Werk 2020 | Disclaimer | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Links | OTYS Recruiting Technology
Amsterdam Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.