Projectleider bestuursopdracht horeca

Functie omschrijving Projectleider bestuursopdracht horeca

Startdatum: 18-06-2018
Einddatum: 31-12-2018
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 20 -24
Sluitingsdatum: 28-05-2018 om 08:00 uur

Projectleider bestuursopdracht horeca

Op 13 maart jl. heeft het College ingestemd met de bestuursopdracht "Stedelijke kaders gebiedsgericht horeca- en terrassenbeleid". In deze bestuursopdracht wordt de opdracht gegeven om een stedelijk kader te ontwikkelingen voor horeca.
 
Een eenduidig stedelijk kader met uniforme definities op het gebied van horeca (APV, terrassen en bestemmingsplannen inclusief mengformules, additionele horeca, horeca C), dat zo veel mogelijk anticipeert op de toekomstige Omgevingswet en dat voorziet in een gebiedsgerichte toepassing vanwege het grote onderscheid in gebieden met een uiteenlopende druk op het woon- en leefklimaat.

Dit stedelijke kader is richtinggevend bij:

 • het vaststellen van bestemmingsplannen en de bestemming horeca (inclusief daarvan afgeleide functies als ondergeschikte horeca, mengformules en terrassen) in bestaande gebieden en ontwikkelgebieden.
 • het maken van een afweging over aanvragen voor omgevingsvergunningen, al dan niet in afwijking van het bestemmingsplan.
 • het verlenen van horecaexploitatievergunningen.  Voor de afweging of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden heldere toetsingscriteria uit de APV, oftewel beleidsregels, opgesteld.
 • het uitwerken van een terrassenplan voor een specifiek gebied."

Voor de realisatie van deze bestuursopdracht zijn we opzoek naar een projectleider. De projectleider stelt allereerst een plan van aanpak op waarin deze bestuursopdracht nader wordt uitgewerkt. Dit plan van aanpak dient vervolgens - na goedkeuring van de ambtelijk en bestuurlijke opdrachtgevers - te worden uitgevoerd. De projectleider zorgt hiervoor. De projectleider is tevens penvoerder van het plan van aanpak en het later op te stellen stedelijk kader. 

Bedrijfsprofiel

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook obv een tijdelijk loondienstverband of met andere detacheerders.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat . Een motivatie is (nog) niet nodig. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Wij vragen van de Projectleider bestuursopdracht horeca

 • minimaal WO/HBO+ werk- en denkniveau.
 • juridische kennis/ affiniteit met juridische vraagstukken (bestemminsplan/ omgevingswet, APV)
 • bekend met ruimtelijke ordening, feeling met de uitvoering waaronder vergunningverlening en gebieden.
 • in staat een complex beleidsproces met verschillende betrokken afdelingen te managen
 • bekend met het vakgebied horecasector/beleid/wet,- en regelgeving
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als projectleider en adviseur
 • minimaal aantoonbare ervaring met het aansturen van een projectteam (waar de inhoudelijke kennis zit).
 • ervaring met omgaan met verschillende,  vaak tegenstrijdige belangen (ondernemers, bewoners) en ideeën/ervaring over nieuwe vormen van participatie van deze groepen bij de beleidsvorming.
 • ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen?

Locatie

Amsterdam

Naam organisatie

Vertrouwelijk

Publish date

16-05-2018

Publish end date

29-05-2018
Bekijk
onze nieuwste vacatures
inAmsterdam
inHoofddorp
inRegio Amsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inRegio Amsterdam
Bekijk de bedrijfsprofielen
Kijk ook bij de bedrijfspresentaties wie jou verder kan helpen aan een nieuwe baan in Amsterdam!

Profielen bekijken
© Amsterdam Heeft Werk 2018 | Disclaimer | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Links | OTYS Recruiting Technology
Amsterdam Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.