Projectleider implementatie roosterregelingen

Functie omschrijving Projectleider implementatie roosterregelingen

Startdatum: 06-04-2020
Einddatum: 06-10-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 12-16
Sluitingsdatum: 02-04-2020 om 11:00 uur

De gemeente Amsterdam is op zoek naar een Projectleider implementatie roosterregelingen.

Functieomschrijving
Op 8 januari 2019 heeft het college van B en W het gemeentebrede kader voor roosters vastgesteld. De Ondernemingsraad stemde op 12 december 2018 in met het kader. Vanuit de '1Amsterdam'-gedachte is er nu één set van afspraken die geldt voor ca. 3000 collega's die in roosters werken. De volgende stap is het ontwikkelen van roosterregelingen voor alle clusters. Het GMT heeft  ingestemd met de implementatie van het kader voor roosters zoals dat op 8 januari 2019 is vastgesteld door het college van B en W. Ook heeft het GMT ingestemd om uiterlijk 1 juli 2020 alle concept clusters roosterregelingen voor instemming in te dienen bij de Ondernemingsraad (OR). De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een roosterregeling per cluster is belegd bij de stedelijk directeuren van verschillende clusters. De projectleider implementatie roosters voert regie op de implementatie van de roosterregelingen.

Werkzaamheden

  • Clusterbreed regie voeren voor een uniforme implementatie van het kader voor roosters c.q. bij het opstellen van de verschillende clusterspecifieke roosterregelingen; de clusterroosterregeling voor het cluster Stadsbeheer dient in dit proces als voorbeeld;
  • De verschillende deelwerkgroepen per clusteraansturen, waarbij per cluster door de stedelijk directeur een projectleider is aangewezen en ondersteunt wordt door een (strategisch) P&O adviseur
  • Zorg dragen voor onderling overleg en afstemming met de specifieke OR clustercommissies.

De inhoudelijke voortgang en resultaten periodiek rapporteren aan de stedelijk directeur en de procesvoortgang aan de directie P&O.

Directie P&O
De directie P&O voert regie op de P&O-prioriteiten, zorgt voor samenhang daartussen, stuurt op de te behalen resultaten en het effectief en efficiënt functioneren van de organisatie. Daarnaast ondersteunt de directie P&O de organisatie en het bestuur bij het continu leren en ontwikkelen en bij de concernbrede organisatieontwikkeling.

Gemeente Amsterdam
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

Extra informatie

  • Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar.
  • Thuiswerken of werken vanuit huis i.v.m. het coronavirus is in overleg mogelijk. Hierover moeten later afspraken gemaakt worden.

Bedrijfsprofiel

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie. U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt. Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Wij vragen van de Projectleider implementatie roosterregelingen

  • Minimaal een HBO/WO diploma en WO werk- en denkniveau;
  • Mi­ni­maal 5 jaar er­va­ring met projectmatig werken en/of het aansturen van implemenatietrajecten;
  • Werkervaring binnen binnen de gemeente Amsterdam en ervaring met roosters;
  • Je bent in staat ac­tief te handelen en an­ti­ci­pe­rend op in­houd en in je con­tac­ten met col­le­ga's en medezeggenschap;
  • In staat om complexe vraagstukken op een toegankelijke wijze te presenteren.

Locatie

Amsterdam

Naam organisatie

Vertrouwelijk

Publish date

25-03-2020

Publish end date

03-04-2020
Bekijk de bedrijfsprofielen
Kijk ook bij de bedrijfspresentaties wie jou verder kan helpen aan een nieuwe baan in Amsterdam!

Profielen bekijken
© Amsterdam Heeft Werk 2020 | Disclaimer | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Links | OTYS Recruiting Technology
Amsterdam Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.