Projectmanager MGGZ (Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg)

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT29283
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 1 januari 2020
Einddatum: 1 juni 2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Donderdag 12 december om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Projectmanager MGGZ (Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg) voor 32 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De afdeling MGGZ heeft een zware opgave:

 • Financieel in control komen en een flink tekort wegwerken.
 • Uitvoering van nieuwe wettelijke taken (wet verplichte GGZ, inrichting advies en meldpunt (o)GGZ vanaf 1 januari 2020).
 • Reorganisatie van de afdeling: herinrichting stafbureau en teams op de Geïntegreerde voorzieningen,; herpositionering SSGA.
 • Verbeteren van de bedrijfsvoering, o.a. door in beeld brengen en optimaliseren van de werkprocessen, het beter ontsluiten en benutten van sturingsinformatie en het optimaliseren van de afspraken met ondersteunende diensten (o.a. zorgcontractering en facturatie).
 • Nieuwe verbindingenmet de buitenwereld maken: doorontwikkeling sociaal domein, nieuwe verhouding met buurtteams en GGZ in de wijk zoeken, tegelijkertijd optimalisering van de verbinding met het veiligheidsdomein.
 • Door wisselingen in het management en de krapte op de arbeidsmarkt is er extra aandacht voor personeel en organisatie nodig, met name een aantal moeilijk vervulbare vacatures (spv-en, verpleegkundigen), het MGGZ brede scholingsplan en versterking van het middenmanagement behoeven aandacht.

Taken/werkzaamheden:

 • Ondersteuning van het afdelingshoofd MGGZ door leiding te geven aan de reorganisatie van de afdeling: uitwerken van het reorganisatieplan, bespreken met alle betrokkenen, vormgeven van het medezeggenschapstraject, voorbereiden plaatsingstraject enz. Doel van de reorganisatie is het doorontwikkelen van de dienstverlening van MGGZ door o.a.:
 • Aanpassing takenpakket vangnet op de nieuwe taken en (financiële) situatie (voor de implementatie van de nieuwe taken hiervan is momenteel een ervaren projectleider werkzaam; resultaten moeten beslag krijgen in reorganisatieplan)
 • Aanpassing takenpakket geïntegreerde voorzieningen op basis van het financiële kader (voor de transformatie van de GV-en is momenteel een projectleider werkzaam die eind 2019 een plan zal opleveren; resultaten zijn input voor reorganisatieplan)
 • Stafbureau MGGZ versterken, waarbij met name de verbetering van de bedrijfsvoering en een grotere focus op kwaliteit en innovatie aandacht behoeven.

Daarbij is ook van belang:

 • Het verbeteren van de interne communicatie, openheid en transparantie
 • Vergroten van de externe gerichtheid en de aandacht voor politieke sensitiviteit

Daarnaast de manager ontlasten door mee te werken aan bovenstaande opgaven en afspraken te maken welke taken de Interim Manager voor zijn/haar rekening kan nemen.

 • Bijdragen aan de opgaven m.b.t. verbetering bedrijfsvoering.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je bent in het bezit van een afgeronde relevante academische opleiding (bijvoorbeeld arbeids- en organisatie/veranderkunde gezondheidswetenschappen).
 • Je hebt ruime management ervaring, bij voorkeur in de zorg - of sociaal domein en ervaring met opereren in complex intern en extern krachtenveld
 • Je bent een ervaren verandermanager. Je hebt het vermogen om een afdeling sterker te maken vanuit een basisgevoel van duidelijkheid, veiligheid, gezamenlijkheid en openheid, zodat de leidinggevenden en teamleden meer verantwoordelijkheid durven te nemen voor het groepsresultaat.
 • Je hebt affiniteit en bij voorkeur kennis van en ervaring met publieke gezondheidszorg en/of geestelijke gezondheidszorg.
 • Je beschikt over minimaal 1 relevante referentie.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt kennis van ontwikkelingen binnen het sociaal domein (weging 38%).
 • Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 8 jaar) ervaring met reorganisaties binnen gemeentelijke context (weging maximaal 25%).
 • Je bent voortvarendheid in het oplossen van complexe personele problematiek.

Competenties:

 • Visie: je kan conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
 • Omgevingsbewust: je laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke of politieke ontwikkelingen en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie en organisatie.
 • Ontwikkelingsgericht: Je hebt oog voor persoonlijke ontwikkeling van mensen. Je ziet kansen en bedreigingen, anticipeert hierop en speelt hier adequaat op in.
 • Je bent stevige persoonlijkheid: resultaatgericht en koersvast.
 • Je bent een echte teamspeler en heel goed in samenwerken: voor de realisering van de opgaven is goede afstemming en samen optrekken met projectleiders, teammanagers, adviseurs, ondersteuners en andere afdelingen van groot belang.
 • Inspirerend vermogen: Je voelt aan wat jezelf drijft en beweegt en kan dat op aanstekelijke wijze op anderen overbrengen.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Locatie

Amsterdam

Naam organisatie

BlueTrail IT B.V.

Publish date

03-12-2019

Publish end date

13-12-2019
Bekijk
onze nieuwste vacatures
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmstelveen
inAmsterdam
Bekijk de bedrijfsprofielen
Kijk ook bij de bedrijfspresentaties wie jou verder kan helpen aan een nieuwe baan in Amsterdam!

Profielen bekijken
© Amsterdam Heeft Werk 2019 | Disclaimer | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Links | OTYS Recruiting Technology
Amsterdam Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.